Om KBT

Kognitiv beteende terapi är en strukturerad terapiform där jag som terapeut tillsammans med min patient (som alltid är experten) jobbar mot ett gemensamt mål. Målet skall vara tydligt och metoden handlar om att förändra tankar, känslor och beteenden som inte längre är funktionella och därför leder till olika slags lidande. Lidandet kan vara stress, ångest eller depression men även problem i sociala relationer med mera.

Det finns grenar i KBT som bland annat handlar om acceptans och medveten närvaro. Forskning har sett stora fördelar i dessa metoder och de lär oss att hantera vår, många gånger, stressade vardag bättre. Eftersom dessa metoder är verkningsfulla är de ofta en viktig del av behandlingen.